สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 165 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 142 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 131 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 121 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 153 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 6 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 185 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 155 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 145 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบ ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 232 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 200 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 152 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 143 ครั้ง

#ดาวน์โหลดเลย E-book คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 ? 2571)

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 770 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 197 ครั้ง

ประชุมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรม การประเมินโครงงานวิทยาาสตร์ ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 154 ครั้ง

กิจกรรม "วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2567" ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอคำม่วง

วันที่โพสต์ 16 ม.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 251 ครั้ง

คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 174 ครั้ง

คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 213 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 7 จาก 22 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK