สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 145 ครั้ง

การบริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 249 ครั้ง

รับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) จากสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 268 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 297 ครั้ง

โครงการสถานศึาษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการห้องเรียนสีขาว

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 212 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 215 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล2-3 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 197 ครั้ง

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มลำพะยังนารายณ์

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 523 ครั้ง

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 464 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 415 ครั้ง

มอบเงินทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 16 ส.ค. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 283 ครั้ง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่โพสต์ 16 ส.ค. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 242 ครั้ง

กองทุนสายธารน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2565 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 314 ครั้ง

การประเมินพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่โพสต์ 27 ก.ย. 2565 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 309 ครั้ง

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลสามขา อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2565 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 327 ครั้ง

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจการนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2565 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 300 ครั้ง

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2564

วันที่โพสต์ 31 มี.ค. 2565 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 359 ครั้ง

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลกร ณ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2565 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 573 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นายเอกรัฐ จันทร์นี
ผอ.รร.สามขาราษฎร์บำรุง
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
ผอ.รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา
ผอ.รร.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
นายนิรันดร์ สาจันทร์
ผอ.รร.นาขามวิทยา
นายอิทธิพล พุทธพรหม
ผอ.รร.บอนเขียวราษฏร์บำรุง
ว่าที่ ร.อ.มนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์
ผอ.รร.กุดค้าวเทพพิทยา
นายพิษณุ ซองศิริ
ผอ.รร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
นายกานท์ หาญกุล
ผอ.รร.บ้านคุย
นายเอกโชติ โชติไสว
ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
นางสาวณกมลชน ศรีบุตตะ
ผอ.รร.บ้านหนองโง้ง
นายสุทธี เรืองศรี
(รก) ผอ.รร.หนองบัวทองวิทยาเสริม
นายสมพงษ์ ศรีสมพร
ผอ.รร.แจนแลนวิทยา
นายสุขสันต์ จุฑารัตน์
ผอ.รร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านบึงทอง
นายวรชาติ สกุลเดช
ผอ.รร.บ้านคำป่าหว้าน
นายปฏิรพ ภูสีดวง
ผอ.รร.บ้านคำอีหงษ์
นายเสกสรร ศรีโยธี
ผอ.ร.ร.บ้านดงมัน

MAIN LINK