สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสถานศึกษาที่ 5


โพสต์โดยกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมการเข้าค่าย และเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2564 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 10 ครั้ง

วงอังกะลุงโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย โรงเรียน บ้านคำอีหงษ์ อ่าน 19 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 และคณะตรวจเยี่ยมราชการโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย โรงเรียน บ้านคำอีหงษ์ อ่าน 22 ครั้ง

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสื่อ

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2564 โดย กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อ่าน 17 ครั้ง

โฮมรูมตอนเช้า

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2564 โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ อ่าน 4 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2564 โดย สิริรัตน์ จิตนาม อ่าน 15 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะ ก.ต.ป.นตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2564 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงนาขามวิทยา

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย ดินทร์ ชายทอง อ่าน 16 ครั้ง

กิจกรรมคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงต้านโควิด

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 32 ครั้ง

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย นางสาวสิริรัตน์ จิตนาม อ่าน 31 ครั้ง

กิจกรรม

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย นางสาวสิริรัตน์ จิตนาม อ่าน 21 ครั้ง

ทดสอบ เว็บไซต์ กลุ่ม 5

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย นางสาวสิริรัตน์ จิตนาม อ่าน 8 ครั้ง

น้ำใจจาก สพป.กส 3

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย ดินทร์ ชายทอง อ่าน 5 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายจักรินทร์ พิมพ์รินทร์
ผอ.รร.บอนเขียวราษฎร์บำรุง
ว่าที่ ร.อ.มนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์
ผอ.รร.กุดค้าวเทพพิทยา
นายสุขสันต์ จุฑารัตน์
ผอ.รร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านบึงทอง
นายพิษณุ ซองศิริ
ผอ.รร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
นายกานท์ หาญกุล
ผอ.รร.บ้านคุย
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
ผอ.รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
(รก) ผอ.รร.บ้านดงมัน
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา
ผอ.รร.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
นายประดิษฐ์ วรรณขาว
ผอ.รร.แจนแลนวิทยา
นายประยูร ศรีสมชัย
ผอ.รร.นาขามวิทยา
นายวิเศษพร โชติจำลอง
(รก.) ผอ.รร.บ้านแก้งเดื่อ
นายไฉน ทมานนท์
ผอ.รร.บ้านคำป่าหว้าน
นายนิรันดร สาจันทร์
ผอ.รร.บ้านคำอีหงษ์
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
ผอ.ร.ร.บ้านดงมัน
นายปกาศิต ศรีสมชัย
ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
นายกฤตพงศ์ คชอาจ
ผอ.รร.บ้านหนองโง้ง
นายเอกรัฐ จันทร์นี
ผอ.รร.สามขาราษฎร์บำรุง
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.หนองบัวทองวิทยาเสริม

MAIN LINK