สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ธัญญารัตน์ เงินนาม


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนนาขามวิทยาศึกษาดูงานการบริหารงบประมาณ และแผนงาน

วันที่โพสต์ 19 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 102 ครั้ง

เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 125 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 113 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 74 ครั้ง

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มลำพะยังนารายณ์

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 131 ครั้ง

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านคำโพนทอง

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 144 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 237 ครั้ง

การบริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 328 ครั้ง

รับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) จากสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 319 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 395 ครั้ง

โครงการสถานศึาษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการห้องเรียนสีขาว

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 284 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 294 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล2-3 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 265 ครั้ง

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มลำพะยังนารายณ์

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 593 ครั้ง

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 513 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 497 ครั้ง

มอบเงินทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 16 ส.ค. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 367 ครั้ง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่โพสต์ 16 ส.ค. 2566 โดย ธัญญารัตน์ เงินนาม อ่าน 292 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า