สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน


นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์

ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง

081 871 5749


นายลิขิต โทจันทร์

ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์

086 242 0176


นางสาว นิตยา คำพรมมา

ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา


นายนิคม จันทร์ช่วย

ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน

093 072 6334


นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม

ผอ.รร.หนองบัวใน

0886902594


นางวิชชุดา ทัพซ้าย

ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง

098 171 5262


นางจิราภรณ์ พอศรี

ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
(รก.) ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม

098 826 1989


นายไพฑูรย์ คำสะอาด

ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์

087 228 0887


นายเดชา ศรีรักษา

ผอ.รร.สังคมพัฒนา

095 656 0025


นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี

ผอ.รร.หนองบัวกลาง

082 8501355


นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ

ผอ.รร.หนองโพนสูง

089 097 4784


นายฉกาจ ฝางแก้ว

ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์

089 277 8564


นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม

ผอ.รร.หนองบัวนอก

098 612 0994


นายบุญโฮม ชัยช่วย

ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์

0875661999


นายธนทัย ประภาศรี

ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

089-942 8857


นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย

ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
Raij1808@gmail.com
0886902594

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]