สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง


นายเฉลียว โชติประเสริฐ

ผอ.รร.บ้านผึ้ง

091 865 4969


นายประดาบชัย ตุระซอง

ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
(รก.)ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓

081 3923817


นายณรงค์ กุลเกลี้ยง

ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์

061 028 5890


นายประธาน โพธิ์แท่น

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖

063 728 2555


นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์

ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน

088 743 9285


นายมนู ผันผ่อน

ผอ.รร.คำบงพิทยาคม

086 240 8693


นายชุมพล ศรีชมภู

ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว

086 853 2309


นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา

(รก) ผอ.รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์

085 014 2900


นายเพชรดำ ธนูศรี

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒

098 585 2689


นางสาวรัชชนิดา อุตะโม

ผอ.รร.บ้านปลาขาว

095 194 0999


นายเต็มใจ วรรณสา

ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น

082-842 9133


นายวรกฤต วราธีรโชค

ผอ.รร.บ้านหนองมะงง

093 565 3528


นายพีรวิชญ์ วรชิน

ผอ.รร.บ้านหนองแสง

081 261 8790


นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา

ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง

081 3923817


นายธนภพ แสนตุ้มทอง

ผอ.รร.บ้านห้วยฝา

087-2179965


ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร

ผอ.รร.บ้านคำม่วง

083 265 8945


นางสาวรำไพ ไชยยนต์

ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา

089 917 9591

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]