สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง


นายณรงค์ กุลเกลี้ยง

ผอ.รร.คำบงพิทยาคม
06 1028 5890


นายเฉลียว โชติประเสริฐ

ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
09 1865 4969


นายประดาบชัย ตุระซอง

ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
08 1392 3817


นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์

ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
08 8743 9285


นายเพชรดำ ธนูศรี

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒
09 8585 2689


นายองอาจ แสงนิกุล

ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์
08 9419 9356


นายเต็มใจ วรรณสา

ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น
08 2842 9133


นายมนตรี สีแก้วก่ำ

ผอ.รร.บ้านหนองมะงง
08 1725 7634


นายสุชาติ เทียมทัน

ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
08 8305 9943


นายธนภพ แสนตุ้มทอง

ผอ.รร.บ้านหนองแสง
08 7217 9965


นายศราวุธ มาตผุด

ผอ.รร.บ้านผึ้ง
06 5262 0331


ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร

ผอ.รร.บ้านคำม่วง
08 3265 8945


นางสาวรำไพ ไชยยนต์

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖
08 9917 9591


นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย

ผอ.รร.บ้านห้วยฝา
09 5605 5300


นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขา

ผอ.รร.บ้านปลาขาว
08 2134 7607


นายพนมวรรณ โพธิสาร

ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา
09 1861 7891

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]