สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง


นายเฉลียว โชติประเสริฐ

ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว

091 865 4969


นายประดาบชัย ตุระซอง

ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์

081 3923817


นายณรงค์ กุลเกลี้ยง

ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์

061 028 5890


นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์

ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน

088 743 9285


นายมนู ผันผ่อน

ผอ.รร.คำบงพิทยาคม

086 240 8693


นายเพชรดำ ธนูศรี

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒

098 585 2689


นายองอาจ แสงนิกุล

ผอ.รร.บ้านปลาขาว

089 419 9356


นายเต็มใจ วรรณสา

ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น

082-842 9133


นายมนตรี สีแก้วก่ำ

ผอ.รร.บ้านหนองมะงง

081 725 7634


นายพีรวิชญ์ วรชิน

ผอ.รร.บ้านหนองแสง

081 261 8790


นายสุชาติ เทียมทัน

ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
(รก.) ผอ.รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์

088 305 9943


นายธนภพ แสนตุ้มทอง

ผอ.รร.บ้านห้วยฝา

087-2179965


นายศราวุธ มาตผุด

ผอ.รร.บ้านผึ้ง

065 262 0331


ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร

ผอ.รร.บ้านคำม่วง

083 265 8945


นางสาวรำไพ ไชยยนต์

ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖

089 917 9591


นายพนมวรรณ โพธิสาร

ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา
-
091 861 7891

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]