สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Punruk@yahoo.com
089 421 8407


นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
piyapong2507@gmail.com
086-450 4165


นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
chai0985847942@gmail.com
098 584 7942


นางวิภา สายรัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
vipha2517@hotmail.com
087 2170181


นายมนตรี จันทวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาา
morntri409@gmail.com
090 958 6995

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]