สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์


นายวิเศษศักดิ์ ถามณี

ผอ.รร.บ้านกกตาล
-
09 1038 8269


นายกำจัด คะโยธา

ผอ.รร.หนองหูลิงเจริญเวทย์
-
08 1059 2060


นายประภาส นามสง่า

ผอ.รร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
-
095 913 9892


น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา

ผอ.รร.บ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
-
08 5927 7083


นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง

ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง)
-
08 33601335


นายวีระศักดิ์ นิลโคตร

ผอ.รร.นาโกวิทยาสูง
-
08 6223 8541


นายไชยยา แก้วกัณฑรัตน์

ผอ.รร.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔
-
09 7729 1185


นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี

ผอ.รร.ดงเหนือประชาสรรค์
(รก.)ผอ.รร.บ้านกุดฝั่งแดง
08 9283 7524


นางรจนา สังข์ชาตรี

ผอ.รร.บ้านดอนอุมรัว
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์
08 9034 1129


นายจักรกฤษณ์ จิตจักร

ผอ.รร.มะนาววิทยาเสริม
-
08 8509 3069


นายเอนก เครือสา

ผอ.รร.สามัคคีบัวขาว
-
08 7949 3377


นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร

ผอ.รร.โคกหวายราษฏร์สามัคคี

064 927 6512


นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว

ผอ.รร.บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
-
08 1799 0444


นายอาทิตย์ หนูเข็ม

ผอ.รร.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
-
08 2859 1265

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]