สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)


โพสต์โดยข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธาน "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ"

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 24 ครั้ง

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 68 ครั้ง

ให้เกียรติ เป็นประธาน ?การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แก่ครูผู้สอน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยระบบข้อสอบออน

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 31 ครั้ง

ให้เกียรติ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต แก่คณะคุณครู โซนโพนเนินยาง ๖๔ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 31 ครั้ง

ให้เกียรติเป็นประธาน คณะกรรมการประเมิน "การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ"

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 33 ครั้ง

การจัดงานมุทิตาจิต แก่ นางศศิกานต์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 45 ครั้ง

ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 57 ครั้ง

เข้าพบยื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนให้เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 63 ครั้ง

การประชุมออนไลน์ ผ่านสื่ออีเลกทรอนิกส์ ของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 47 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อน สถพ. 6 ก.ย.64

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย นายณัฐพล ทวยลี อ่าน 57 ครั้ง

การประชุม ?การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 6 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 41 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ นำคณะฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 6 ก.ย. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 53 ครั้ง

เกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 240 ครั้ง

การมอบป้ายรณรงค์เลิกเหล้า และบุหรี่ในสถานศึกษา ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็ก และเยาวชน ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 85 ครั้ง

" การประชุมทางไกล วิดีโอคอนฟาเรนท์ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหล

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 65 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติร์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดือนสิงหาคม เดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 30 ครั้ง

รับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนท์ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะฯ

วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 76 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรม โครงการ ?บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2564 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 62 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า

MAIN LINK