สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสถานศึกษาที่ 1


โพสต์โดยกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกาา โดยคณะ ก.ต.ป.น. โรงเรียนบ้านผึ้ง

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 17 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายประดาบชัย ตุระซอง
ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
(รก.)ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓
นายประธาน โพธิ์แท่น
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
นายมนู ผันผ่อน
ผอ.รร.คำบงพิทยาคม
นายชุมพล ศรีชมภู
ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
(รก) ผอ.รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเพชรดำ ธนูศรี
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒
นางสาวรัชชนิดา อุตะโม
ผอ.รร.บ้านปลาขาว
นายเฉลียว โชติประเสริฐ
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
นายเต็มใจ วรรณสา
ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น
นายวรกฤต วราธีรโชค
ผอ.รร.บ้านหนองมะงง
นายพีรวิชญ์ วรชิน
ผอ.รร.บ้านหนองแสง
นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
นายธนภพ แสนตุ้มทอง
ผอ.รร.บ้านห้วยฝา
นายณรงค์ กุลเกลี้ยง
ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์
ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านคำม่วง
นางสาวรำไพ ไชยยนต์
ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา

MAIN LINK