สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 18 ครั้ง

กิจกรรมวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านผึ้ง อ่าน 20 ครั้ง

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบนำ้ฝน เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 23 ครั้ง

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติร่วมลงนาม

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 18 ครั้ง

. โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 37 ครั้ง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 อ่าน 35 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมโครงการร้อยพลังเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 35 ครั้ง

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กลุ่มโรงเรี

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 38 ครั้ง

วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเ

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 45 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม นักเรียนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษ

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 100 ครั้ง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น. โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรร

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 106 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 111 ครั้ง

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเยี่ย

วันที่โพสต์ 12 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 105 ครั้ง

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิ

วันที่โพสต์ 4 มิ.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 124 ครั้ง

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียน ให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ โรง

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 130 ครั้ง

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผ

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 89 ครั้ง

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

วันที่โพสต์ 17 เม.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 117 ครั้ง

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ร่วมงานพิธีฉลองสมณศักด์ พัดยศ ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัด รองเจ้าคณะ

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 129 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นายณรงค์ กุลเกลี้ยง
ผอ.รร.คำบงพิทยาคม
นายเฉลียว โชติประเสริฐ
ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
นายประดาบชัย ตุระซอง
ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
นายเพชรดำ ธนูศรี
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒
นายองอาจ แสงนิกุล
ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์
นายเต็มใจ วรรณสา
ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น
นายมนตรี สีแก้วก่ำ
ผอ.รร.บ้านหนองมะงง
นายสุชาติ เทียมทัน
ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
นายธนภพ แสนตุ้มทอง
ผอ.รร.บ้านหนองแสง
นายศราวุธ มาตผุด
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านคำม่วง
นางสาวรำไพ ไชยยนต์
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖
นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย
ผอ.รร.บ้านห้วยฝา
นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขา
ผอ.รร.บ้านปลาขาว
นายพนมวรรณ โพธิสาร
ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา

MAIN LINK