สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

วันที่โพสต์ 17 เม.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 14 ครั้ง

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ร่วมงานพิธีฉลองสมณศักด์ พัดยศ ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัด รองเจ้าคณะ

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 23 ครั้ง

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิ

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 29 ครั้ง

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐น. นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ? สามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภา

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 37 ครั้ง

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถ

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 42 ครั้ง

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.๖ ปีการ

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 49 ครั้ง

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 46 ครั้ง

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง มอบหมายให้ นายศรนารายณ์ ชมภูบุตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำตัวแทนน

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 54 ครั้ง

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เป็นคณะกรรมการนิเทศและที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเ

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 60 ครั้ง

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูนิลวรรณ อัคติ คุณครูกรชวัล ตฤณวร พร้อมด้วยคณะครูโรงเ

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 38 ครั้ง

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงรียนบ้านห้วยผึ้ง เป็นคณะกรรมการนิเทศและที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง (Coaching Team)การประเมิ

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 37 ครั้ง

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 44 ครั้ง

๘ มีนาคม ๒๕๖๗ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะป

วันที่โพสต์ 10 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 66 ครั้ง

การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 83 ครั้ง

๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 80 ครั้ง

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 36 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือพักแรมกองลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาวกมลฉัตร ศรีนิล อ่าน 45 ครั้ง

กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านเหล่าสีแก้ว อ่าน 160 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นายณรงค์ กุลเกลี้ยง
ผอ.รร.คำบงพิทยาคม
นายเฉลียว โชติประเสริฐ
ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
นายประดาบชัย ตุระซอง
ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
นายเพชรดำ ธนูศรี
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒
นายองอาจ แสงนิกุล
ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์
นายเต็มใจ วรรณสา
ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น
นายมนตรี สีแก้วก่ำ
ผอ.รร.บ้านหนองมะงง
นายสุชาติ เทียมทัน
ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
นายธนภพ แสนตุ้มทอง
ผอ.รร.บ้านหนองแสง
นายศราวุธ มาตผุด
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านคำม่วง
นางสาวรำไพ ไชยยนต์
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖
นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย
ผอ.รร.บ้านห้วยฝา
นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขา
ผอ.รร.บ้านปลาขาว
นายพนมวรรณ โพธิสาร
ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา

MAIN LINK