สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มเมืองสามอ่าง


โพสต์โดยกลุ่มเมืองสามอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

รายงานการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนบ้านผึ้ง

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 95 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกาา โดยคณะ ก.ต.ป.น. โรงเรียนบ้านผึ้ง

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย ศิริพร ระบาเลิศ อ่าน 77 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายเฉลียว โชติประเสริฐ
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
นายประดาบชัย ตุระซอง
ผอ.รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
(รก.)ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓
นายณรงค์ กุลเกลี้ยง
ผอ.รร.คำหมุนผดุงเวทย์
นายประธาน โพธิ์แท่น
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖
นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
ผอ.รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
นายมนู ผันผ่อน
ผอ.รร.คำบงพิทยาคม
นายชุมพล ศรีชมภู
ผอ.รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
(รก) ผอ.รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเพชรดำ ธนูศรี
ผอ.รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒
นางสาวรัชชนิดา อุตะโม
ผอ.รร.บ้านปลาขาว
นายเต็มใจ วรรณสา
ผอ.รร.บ้านหนองขอนแก่น
นายวรกฤต วราธีรโชค
ผอ.รร.บ้านหนองมะงง
นายพีรวิชญ์ วรชิน
ผอ.รร.บ้านหนองแสง
นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง
นายธนภพ แสนตุ้มทอง
ผอ.รร.บ้านห้วยฝา
ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านคำม่วง
นางสาวรำไพ ไชยยนต์
ผอ.รร.อุปรีศรีวิทยา

MAIN LINK