สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย เครือวัลย์ ชิณโสม อ่าน 55 ครั้ง

การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สพฐ, ทาง OBEC Channel โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 37 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 65 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู็ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑

วันที่โพสต์ 30 พ.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 87 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 133 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 123 ครั้ง

ประขุมการขับเคลื่อนหลักสูตรประวัติศาสาตร์ โครงการของศธจ.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2567 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 146 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 151 ครั้ง

การประเมินการพัฒนางาน(PA) ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2567 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 133 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 111 ครั้ง

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 116 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 115 ครั้ง

การอบรม เชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN)

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 123 ครั้ง

คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก 1. การศึกษาปฐมวัย 2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 114 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 114 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 136 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 137 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 128 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 20 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK