สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนนาทันวิทยา กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 158 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว กลุ่มโรงเรียนแพรว

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 122 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ณ โรงเรียนบ้านดงส

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 176 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 125 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 107 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 85 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ภาเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 138 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 107 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 122 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ณ

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 142 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ณ

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 125 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก..ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2567

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 158 ครั้ง

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์

วันที่โพสต์ 11 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 124 ครั้ง

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 116 ครั้ง

นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 126 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 146 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 157 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 157 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 6 จาก 22 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK