สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมการสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 7 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 26 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 13 พ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 13 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 46 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 10 เม.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 76 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 10 เม.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 76 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 92 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 57 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 41 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 42 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมสอบ National Test :: NT

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 31 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสังคมพัฒนา

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 61 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม งานอนามัยตรวจฟัน

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 40 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมมอบทุนจากสยามสมายด์

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 40 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 43 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปี่ี่ ๑

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 40 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2566 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 48 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 40 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า

บุคลากร
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
(รก.) ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

MAIN LINK