สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 5 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 12 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 21 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 12 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ ๗๑

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 46 ครั้ง

ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 36 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมค่ายวิชากร การอ่านเขียนคิดวเคราะห์ผ่านบทเพลง

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 131 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงร่วมกันทำกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 78 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ประเมินข้อตกลงตาม ว.PA

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 75 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมนิทรรศการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 61 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งวิชาการ ม.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 86 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานออนไลน์

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 126 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นิเทศ ประเมิน ก.ต.ป.น. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 101 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 132 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 119 ครั้ง

นิเทศติดตาม ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 129 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 96 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 103 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 11 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK