สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนามน


โพสต์โดยกลุ่มนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนในช่วงสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2564 โดย น้ำฝน อาทวิมล อ่าน 72 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 85 ครั้ง

เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อ่าน 72 ครั้ง

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย Administrator อ่าน 65 ครั้ง

การดำเนินการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย สิทธิชัย ไชยศิริ อ่าน 99 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นายสิทธิพร ไกยเดช
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
- -
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายองอาจ วรวะไล
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางจันธะนา ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

MAIN LINK