สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสถานศึกษาที่ 7


โพสต์โดยกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อ่าน 13 ครั้ง

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย Administrator อ่าน 5 ครั้ง

การดำเนินการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย สิทธิชัย ไชยศิริ อ่าน 17 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายสิทธิพร ไกยเดช
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายองอาจ วรวะไล
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นางจันธะนา ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา

MAIN LINK