สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนามน


โพสต์โดยกลุ่มนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 4 ครั้ง

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 2 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 3 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 22 ครั้ง

รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่โดย ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 18 ครั้ง

Along with all the teachers to had an election academic year 2022 activity

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 16 ครั้ง

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 15 ครั้ง

According New HPS Plus HL project out of the 7th Public Health Region

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 17 ครั้ง

กิจกรรมการแข่งขัน Jump Rope Kids สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 15 ครั้ง

Along with all the teachers had to go student?s home for visiting all around the village campus.

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 18 ครั้ง

Khamyingmee-maniweth school had, hold on the Wai Kru activity.

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 20 ครั้ง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 20 ครั้ง

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 24 ครั้ง

KYM.NEWS

วันที่โพสต์ 4 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 20 ครั้ง

Ms.Benny Nonthanum, The Segame 2021

วันที่โพสต์ 2 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 29 ครั้ง

ร่วมรับมอบนโยบาย จาก ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 2 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 23 ครั้ง

ร่วมต้อนรับและแสดงความชื่นชมยินดีกับ เบนนี่ โนนทะนำ เจ้าของ ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 46 ครั้ง

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลนามน

วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2565 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 31 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
- -
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
- -
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางจันธะนา ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผอ.รร.หนองบัวกลาง
- -
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผอ.รร.หนองโพนสูง
นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์
นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

MAIN LINK