สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 31 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 53 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 28 มี.ค. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 50 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 28 มี.ค. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 46 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 37 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 38 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 58 ครั้ง

กิจกรรมตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัยระหว่าง สภอ.นามน

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 57 ครั้ง

กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 64 ครั้ง

กิจกรรมงานบุญหมู่บ้านหลักเหลี่ยมการแสดงวงโปงลางอีสาน

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2567 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 42 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 59 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การสอบ (National Test : NT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๓

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 51 ครั้ง

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม

วันที่โพสต์ 29 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 77 ครั้ง

สถานศึกษานี้เข้าร่วม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย

วันที่โพสต์ 29 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 91 ครั้ง

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มามอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียนหัวงัววิทยาคม

วันที่โพสต์ 29 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 73 ครั้ง

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลให้กับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสงเปลือย

วันที่โพสต์ 29 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 82 ครั้ง

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 75 ครั้ง

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 47 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK