สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมสอบ National Test :: NT

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 109 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสังคมพัฒนา

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 167 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม งานอนามัยตรวจฟัน

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 123 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมมอบทุนจากสยามสมายด์

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 111 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 131 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปี่ี่ ๑

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 98 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2566 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 151 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 98 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ประกาศสอบปลายภาคเรียนที ๒/๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 105 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2566 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 336 ครั้ง

Onet ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 135 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมรับทุนการศึกษา"บุญคูณลาน"

วันที่โพสต์ 13 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 167 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 13 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 131 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2566 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 125 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธุ์ "กิจกรรม Mou กับครูตำรวจสถานศึกษาสีขาว"

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 232 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Mou หน่วยงาน

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 123 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์การทำ Mou โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 287 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยินดีกับเหรียญทองระดับภาค เดี่ยวแคน

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 98 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 8 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK