สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๗๑ ระดับกลุ่มสถานศึกษาอำเภอนามน

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 17 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 43 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "สังคมพัฒนาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 28 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 91 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมทุนแม่บ้านมหาดไทย จ.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 91 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมลอยกระทง

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 90 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมระลึกวันลูกเสือ

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 73 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 98 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 84 ครั้ง

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 95 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 50 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 122 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 53 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ ๗๑

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 155 ครั้ง

ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 158 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมค่ายวิชากร การอ่านเขียนคิดวเคราะห์ผ่านบทเพลง

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 225 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงร่วมกันทำกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 136 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ประเมินข้อตกลงตาม ว.PA

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 150 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 4 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK