สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมนิทรรศการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 86 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งวิชาการ ม.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 116 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานออนไลน์

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 183 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นิเทศ ประเมิน ก.ต.ป.น. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 181 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 223 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 184 ครั้ง

นิเทศติดตาม ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 228 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 182 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 178 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี

วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 194 ครั้ง

วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 23 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 173 ครั้ง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2566 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 201 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 12 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 156 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 12 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 189 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงถวายเทียนเข้าพรรษา

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 195 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 151 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 199 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 70 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 5 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK