สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 27 ครั้ง

การประเมินความสามารถในการอ่าน (Rt)

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 34 ครั้ง

Onet ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 43 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 31 ครั้ง

ส่งเสริมทักษะอาชีพ กิจกรรมสัปดาห์อาชีพ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 32 ครั้ง

กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวงัว

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 25 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 43 ครั้ง

ได้รับความอนุเคราะห์บริจาคกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนาน 2 ตัว

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 30 ครั้ง

การนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 22 ครั้ง

การนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 23 ครั้ง

การมอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 24 ครั้ง

การนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 23 ครั้ง

มอบงานโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ลาน BBL

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 31 ครั้ง

โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ลาน BBL

วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 35 ครั้ง

"ผอ.สพป.กส.3 พบเพื่อนครู" กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน - กลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 48 ครั้ง

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 53 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 55 ครั้ง

พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖?

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 43 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK