สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านกกตาล

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2567 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 67 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 13/2567 "สอบ NT ป.3"

วันที่โพสต์ 10 มี.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 70 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 12/2567 "รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น."

วันที่โพสต์ 10 มี.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 92 ครั้ง

รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร อ่าน 66 ครั้ง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 55 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย สุนันท์ อาริสาโพธิ์ อ่าน 160 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 11/2567 "Reading Test [ RT ] "

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 74 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 10/2567 "การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) "

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 67 ครั้ง

การประเมินความสามารด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 57 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2567 โดย สุนันท์ อาริสาโพธิ์ อ่าน 337 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 6 ก.พ. 2567 โดย นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน อ่าน 113 ครั้ง

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2567 โดย สุนันท์ อาริสาโพธิ์ อ่าน 640 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 9/2567 "ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ บัวขาว Open house 2024 "

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 148 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 8/2567 "โครงการประชุม ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พบเพื่อนครู พ.ศ. 2567 "

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 67 ครั้ง

Count Down เตรียมพร้อมสู่การทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2567 โดย นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน อ่าน 65 ครั้ง

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68

วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2567 โดย นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน อ่าน 87 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 7/2567 "กิจกรรมวันครู ปี 2567 "

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 96 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 6/2567 "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 85 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 23 หน้า

บุคลากร
นายวิเศษศักดิ์ ถามณี
ผอ.รร.บ้านกกตาล
นายกำจัด คะโยธา
ผอ.รร.หนองหูลิงเจริญเวทย์
นายประภาส นามสง่า
ผอ.รร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
ผอ.รร.บ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง
ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง)
นายวีระศักดิ์ นิลโคตร
ผอ.รร.นาโกวิทยาสูง
นายไชยยา แก้วกัณฑรัตน์
ผอ.รร.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔
นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร
ผอ.รร.บ้านจอมทอง
นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี
ผอ.รร.ดงเหนือประชาสรรค์
นางรจนา สังข์ชาตรี
ผอ.รร.บ้านดอนอุมรัว
นายจักรกฤษณ์ จิตจักร
ผอ.รร.มะนาววิทยาเสริม
นายเอนก เครือสา
ผอ.รร.สามัคคีบัวขาว
นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร
ผอ.รร.โคกหวายราษฏร์สามัคคี
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ผอ.รร.บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
นายอาทิตย์ หนูเข็ม
ผอ.รร.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

MAIN LINK