สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 043-019762 กด 9


โพสต์โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 043-019762 กด 9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งขอใช้งานระบบ ( SMART AREA) สนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System : AMSS++

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2567 โดย Administrator อ่าน 245 ครั้ง

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 2/2566 (10 พฤศจิกายน 2566)

วันที่โพสต์ 21 พ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 503 ครั้ง

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Policy)

วันที่โพสต์ 18 ก.ย. 2566 โดย ลมุล เนตรคุณ อ่าน 175 ครั้ง

ประกาศ เรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV PRIVACY NOTICE) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 184 ครั้ง

แบบแจ้ง ขอใช้งาน ระบบ SMART AREA ใหม่

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 494 ครั้ง

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2566 โดย ลมุล เนตรคุณ อ่าน 735 ครั้ง

คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2566

วันที่โพสต์ 24 พ.ค. 2566 โดย ลมุล เนตรคุณ อ่าน 1107 ครั้ง

ประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 24 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 204 ครั้ง

พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2566 โดย ลมุล เนตรคุณ อ่าน 254 ครั้ง

ข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2566 โดย ลมุล เนตรคุณ อ่าน 412 ครั้ง

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ภาคเรียน 2565-1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2565 โดย Administrator อ่าน 1025 ครั้ง

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 490 ครั้ง

ตารางสรุปจำนวนนักเรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แยกชาย-หญิง ห้องเรียน แยกตามกลุ่มสถานศึกษา (DMC) ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2564

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2564 โดย นางเพ็ญศรี สังข์เผือก อ่าน 900 ครั้ง

แบบฟอร์มขอใช้ระบบ SMART AREA

วันที่โพสต์ 22 พ.ย. 2564 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 1086 ครั้ง

คำกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่โพสต์ 6 ต.ค. 2564 โดย นรากร บุญเกิด อ่าน 961 ครั้ง

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS

วันที่โพสต์ 22 ก.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 1148 ครั้ง

ตารางสรุปจำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิง ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) เป็นรายชั้น และรายโรงเรียน จำนวน 58 โรงเรียน (DMC) ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2564 โดย นางเพ็ญศรี สังข์เผือก อ่าน 1036 ครั้ง

ตารางสรุปจำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิง ห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา-ระดับประถมศึกษา เป็นรายชั้นและรายโรงเรียน แยกตามกลุ่มสถานศึกษา (DMC) ข้อมูล ณ 25 มิถุน

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2564 โดย นางเพ็ญศรี สังข์เผือก อ่าน 960 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นางลมุล เนตรคุณ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายณัฐพล ทวยลี
พนักงานพิมพ์
นางสาวณัตติยา ทวยลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

MAIN LINK