สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2567 โดย โรงเรียนบ้านโนนค้อ บนค. อ่าน 53 ครั้ง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบวุฒิบัตรบัตรนักเรียน และมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ครูตำรวจ D.A.R.E

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2567 โดย นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคำจันทร์ อ่าน 42 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 94 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 77 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 69 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 94 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 104 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาบอน

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาวสกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 110 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ -สามัญรุ่นใหญ่ โซน 2 นาบอนดินจี่ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาวสกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 82 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านนาบอน

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาวสกุลรัช นาคทิพย์ อ่าน 68 ครั้ง

สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 6 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 91 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 91 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 87 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ 4/2567

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 63 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 85 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 29 ม.ค. 2567 โดย นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคำจันทร์ อ่าน 58 ครั้ง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2567

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 93 ครั้ง

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อฉบับที่ 1/2567

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง อ่าน 114 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 12 หน้า

บุคลากร
นายพรชัย เทศารินทร์
ผอ.รร.บ้านหนองม่วง
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม
นายลิขิต เวงวิถา
ผอ.รร.บ้านดงสวนพัฒนา
นางวันธะนา ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.ชุมชนหนองยางวิทยาคม
นายวิชชากร ทานาศรี
ผอ.รร.บ้านโพนแพง
นางแววตา ไชยขันธ์
ผอ.รร.คำม่วงจรัสวิทย์
นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์
ผอ.รร.บ้านเก่าเดื่อ
นายครรชิต โชติจำลอง
ผอ.รร.บ้านคำพิมูล
นายกิตยากร มังคะรัตน์
ผอ.รร.บ้านโจดนาตาล
นายศิติชัย วันตะโพธิ์
ผอ.รร.บ้านนาบอน
นายนิกร เชยชมศรี
ผอ.รร.บ้านโนนค้อ
นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
ผอ.รร.บ้านหนองสระพัง
นายสุพัฒน์ สารพันธ์
ผอ.รร.คำเมยราษฎร์พัฒนา
นายกิติพงศ์ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านดินจี่
นางวาสนา ดอนศิลา
ผอ.รร.นักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)
นายโกเมน ประทุมขำ
ผอ.รร.นาทันวิทยา
นายเดชศักดา เทศารินทร์
ผอ.รร.สูงเนินวิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
นายวิมล ปัญญพิมพ์
ผอ.รร.บ้านนาไร่เดียว
นางนัฐกุล นรทัต
ผอ.รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์
นายเสฏฐวุฒิ ศรีเดช
ผอ.รร.ทุ่งคลองวิทยา

MAIN LINK