สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 173 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 190 ครั้ง

มอบทุนการศึกษา "มูลนิธิพระครูธรรมธร จรัญขันติปาโล" และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 227 ครั้ง

การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 197 ครั้ง

มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.(กลุ่มชั้นรอยต่อ)ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 246 ครั้ง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 189 ครั้ง

กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสระภัญญะ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 169 ครั้ง

กิจกรรมบุญกองข้าวประจำปี โรงเรียนบ้านนาวี

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 268 ครั้ง

กิจกรรมสอบชิงทุนการศึกษา"มูลนิธิพระครูจริญขันติปาโล"

วันที่โพสต์ 27 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 175 ครั้ง

มอบผ้าห่มให้นักเรียนและผู้สูงอายุ

วันที่โพสต์ 27 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 164 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านนาวี

วันที่โพสต์ 23 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 213 ครั้ง

ต้อนรับนักศึกษาชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์ 23 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 192 ครั้ง

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาวี

วันที่โพสต์ 23 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 176 ครั้ง

กิจกรรมวันครู กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ครั้งที่ ๖๗

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 166 ครั้ง

กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๗

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 160 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 161 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 156 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวี

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน อ่าน 253 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์
ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร
นายสมสนิท หาศิริ
ผอ.รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง
ผอ.รร.บ้านโพนนาดี
นางเนตรนภา รองจัตุ
ผอ.รร.บ้านส้มป่อย
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
ผอ.รร.หนองแสงถวิลราษฎร์
นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
ผอ.รร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
นายศิริชัย ศรีหาตา
ผอ.รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
ผอ.รร.บ้านดงหมู
นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย
ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทร
น.ส.ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน
ผอ.รร.บ้านนาวี
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
ผอ.รร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
นางสาวอุลัยพร เรืองชัย
ผอ.รร.บ้านโพนสวาง
นายชัชชัย อุปสรรค์
ผอ.รร.บ้านหนองผือ
นางจันสุดา เผือดผุด
ผอ.รร.โคกมะลิวิทยา

MAIN LINK