สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มเมิงเขาวง


โพสต์โดยกลุ่มเมิงเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอเขาวง

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2565 โดย นางสุณันธา พลขยัน อ่าน 166 ครั้ง

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2565

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2565 โดย นางสุณันธา พลขยัน อ่าน 102 ครั้ง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2565 โดย นางสุณันธา พลขยัน อ่าน 99 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2565 โดย นางสุณันธา พลขยัน อ่าน 294 ครั้ง

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิ

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวเทียนทอง ดีรักษา อ่าน 126 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวเทียนทอง ดีรักษา อ่าน 147 ครั้ง

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่โพสต์ 6 ม.ค. 2565 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 394 ครั้ง

โรงเรียนกุดสิมวิทยาสารดำเนินการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2564 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 583 ครั้ง

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย Administrator อ่าน 310 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร

วันที่โพสต์ 6 ก.พ. 2564 โดย สศิพร ลวงงาม อ่าน 275 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายสมสนิท หาศิริ
ผอ.รร.บ้านนาวี
นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์
ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร
นายบัญชา วัดเข้าหลาม
ผอ.รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง
ผอ.รร.บ้านโพนนาดี
นายพรชัย ศิลาแยง
ผอ.รร.บ้านโพนสวาง
นายพรสวรรค์ จิตปรีดา
ผอ.รร.บ้านส้มป่อย
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
ผอ.รร.หนองแสงถวิลราษฎร์
นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
ผอ.รร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
นายชรัส ภาระเวช
ผอ.รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย
ผอ.ร.ร.โคกมะลิวิทยา
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
ผอ.รร.บ้านดงหมู
. .
ผอ.รร.บ้านโนนสำราญ
นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย
ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทร
นางสาว ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน
ผอ.รร.บ้านนาวี
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร
นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์
ผอ.รร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง

MAIN LINK