สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (QUICK WIN) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบ

โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2567 เวลา 14:46 น. IP: 182.232.114.112
แชร์ให้เพื่อน

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (QUICK WIN) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 
โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม โรงเรียนบ้านจอมศรี
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านจอมทอง
โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
โรงเรียนหนองบัวกลาง โรงเรียนโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อย ที่ 2)
โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ โรงเรียนสะพานหินวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา โรงเรียนโป่งนกเปล้า
โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์
โรงเรียนหนองบัวมทองวิทยาเสริม โรงเรียนบ้านนาทัน
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี
โรงเรียนหนองขามวิทยา โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา
โรงเรียนหนองโพนสูง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านดงมัน โรงเรียนบ้านปลาขาว
โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม
โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย โรงเรียนบ้านนากุดสิม
โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านผึ้ง โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
โรงเรียนบ้านวังมน โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา
โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว โรงเรียนบ้านวังเวียง
โรงเรียนโคกมะลิวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยฝา
โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โรงเรียนหนองบัวนอก
โรงเรียนบ้านขมิ้น โรงเรียนบ้านคำม่วง
โรงเรียนบ้านโนนศาลา โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา เย็นสยามวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านนาเหนือ
โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น หนองห้างฉวีวิทย์
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง โรงเรียนบ้านกกตาล
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านห้วยแดง
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ โรงเรียนบ้านโพนสวาง
โรงเรียนบ้านนากระเดา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา
โรงเรียนบ้านสุขเจริญ โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ โรงเรียนบ้านนาวี
โรงเรียนบ้านหนองมะงง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา โรงเรียนบ้านสร้างแสน
โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านดงหมู โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม
โรงเรียนบ้านโพนนาดี โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนชาด โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว โรงเรียนบ้านส้มป่อย
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง โรงเรียนคำเม็กวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
โรงเรียนนาทันวิทยา โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
โรงเรียนแจนแลนวิทยา โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม โรงเรียนโคกนาดี
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 โรงเรียนบ้านคำพิมูล
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง โรงเรียนบ้านคำหม่วย
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์
โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา โรงเรียนนางามวิทยา
โรงเรียนกุดหว้าวิทยา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
โรงเรียนนาโกวิทยาสูง โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านโจดนาตาล โรงเรียนบ้านคุย
โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ โรงเรียนบ้านนาคู
โรงเรียนบ้านม่วงกุล โรงเรียนสามัคคีบัวขาว
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม โรงเรียนสังคมพัฒนา
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนนาขามวิทยา
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ โรงเรียนคำบงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์
โรงเรียนบ้านโนนค้อ โรงเรียนบ้านนาบอน
โรงเรียนบ้านดินจี่ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ โรงเรียนนาสีนวลวิทยา
 

ผู้โพสต์ : Administrator(แอดมิน)
: 485