สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์


นายเอกรัฐ จันทร์นี

ผอ.รร.สามขาราษฎร์บำรุง
-
08 0751 9466


นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย

ผอ.รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
-
08 9569 9687


นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา

ผอ.รร.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
-
086 248 3474


นายนิรันดร์ สาจันทร์

ผอ.รร.นาขามวิทยา
-
09 3323 4150


นายอิทธิพล พุทธพรหม

ผอ.รร.บอนเขียวราษฏร์บำรุง
-
08 3931 2633


ว่าที่ ร.อ.มนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์

ผอ.รร.กุดค้าวเทพพิทยา
-
06 5725 2638


นายพิษณุ ซองศิริ

ผอ.รร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
-
09 1865 4628


นายกานท์ หาญกุล

ผอ.รร.บ้านคุย
-
09 6356 5922


นายเอกโชติ โชติไสว

ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
-
08 4616 9108


นางสาวณกมลชน ศรีบุตตะ

ผอ.รร.บ้านหนองโง้ง
nakamon2517@gmail.com
08 8572 7125


นายสุทธี เรืองศรี

(รก) ผอ.รร.หนองบัวทองวิทยาเสริม
-
08 6254 8676


นายสมพงษ์ ศรีสมพร

ผอ.รร.แจนแลนวิทยา
-
09 2719 0121


นายสุขสันต์ จุฑารัตน์

ผอ.รร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านบึงทอง
(รก.)ผอ.รร.บ้านแแก้งเดื่อ
08 9149 9925


นายวรชาติ สกุลเดช

ผอ.รร.บ้านคำป่าหว้าน
-
09 3632 4986


นายปฏิรพ ภูสีดวง

ผอ.รร.บ้านคำอีหงษ์
-
-


นายเสกสรร ศรีโยธี

ผอ.ร.ร.บ้านดงมัน
seksansriyotee@gmail.com
09 4924 5194

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]