สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์


นายสุขสันต์ จุฑารัตน์

ผอ.รร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านบึงทอง

089 149 9925


นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา

ผอ.รร.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์

086 248 3474


นายเอกรัฐ จันทร์นี

ผอ.รร.สามขาราษฎร์บำรุง

080 751 9466


นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย

ผอ.รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
(รก) ผอ.รร.บ้านดงมัน

089 5699687


นายนิรันดร์ สาจันทร์

ผอ.รร.นาขามวิทยา

093 323 4150


นายจักรินทร์ พิมพ์รินทร์

ผอ.รร.บอนเขียวราษฎร์บำรุง

06-1751-8643


ว่าที่ ร.อ.มนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์

ผอ.รร.กุดค้าวเทพพิทยา

065-7252638


นายพิษณุ ซองศิริ

ผอ.รร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง

091 865 4628


นายกานท์ หาญกุล

ผอ.รร.บ้านคุย

08-8561-8071


นายประดิษฐ์ วรรณขาว

ผอ.รร.แจนแลนวิทยา

09-6854-8054


นายวิเศษพร โชติจำลอง

(รก.) ผอ.รร.บ้านแก้งเดื่อ


นายไฉน ทมานนท์

ผอ.รร.บ้านคำป่าหว้าน

094-5234420


- -

ผอ.รร.บ้านคำอีหงษ์


นายปกาศิต ศรีสมชัย

ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ

088 734 6458


นายกฤตพงศ์ คชอาจ

ผอ.รร.บ้านหนองโง้ง

062 652 6614


- -

ผอ.รร.หนองบัวทองวิทยาเสริม

-

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]