สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์


นายสุขสันต์ จุฑารัตน์

ผอ.รร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านบึงทอง

089 149 9925


นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา

ผอ.รร.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์

086 248 3474


นายเอกรัฐ จันทร์นี

ผอ.รร.สามขาราษฎร์บำรุง

080 751 9466


นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย

ผอ.รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
(รก) ผอ.รร.บ้านดงมัน

089 5699687


นายนิรันดร์ สาจันทร์

ผอ.รร.นาขามวิทยา

093 323 4150


นายจักรินทร์ พิมพ์รินทร์

ผอ.รร.บอนเขียวราษฎร์บำรุง

06-1751-8643


นายอิทธิพล พุทธพรหม

ผอ.รร.บอนเขียวราษฏร์บำรุง

083-9312633


ว่าที่ ร.อ.มนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์

ผอ.รร.กุดค้าวเทพพิทยา

065-7252638


นายพิษณุ ซองศิริ

ผอ.รร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง

091 865 4628


นายกานท์ หาญกุล

ผอ.รร.บ้านคุย

08-8561-8071


นายวิเศษพร โชติจำลอง

(รก.) ผอ.รร.บ้านแก้งเดื่อ


นายไฉน ทมานนท์

ผอ.รร.บ้านคำป่าหว้าน

094-5234420


นางสาวอุลัยพร เรืองไชย

ผอ.รร.บ้านคำอีหงษ์

089 210 2431


นายปกาศิต ศรีสมชัย

ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ

088 734 6458


นางณกมลชน ศรีบุตตะ

ผอ.รร.บ้านหนองโง้ง


นายสุทธี เรืองศรี

(รก) ผอ.รร.หนองบัวทองวิทยาเสริม

-


นายสมพงษ์ ศรีสมพร

ผอ.รร.แจนแลนวิทยา

092 719 0121

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]