+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

ภาพตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อรางวัล
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล

เกียรติบัตรวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตะื้นที่การศึกษาประภมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2566

เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2566

เกียรติบัตรวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2566

เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2566

โรงเรียนที่ดำเนินการจัดทำ ยืนยัน ตรวจสอบข้อมูล Data Management Center : DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2566 ด้วยความถูกต้องครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา

2566

เกียรติบัตรการประชุปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3

2566

เกียรติบัตรการประชุมเปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2

2566

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

2566

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

2564

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

2564

พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK