+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2566

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
6725/2566 นางสาวฉัตรธิดา เถาว์โท 2566
6726/2566 นางลมุล เนตรคุณ 2566
6727/2566 นางสาวนันธิญา เกรียงสมร 2566
6728/2566 นางสาวจารุวรรณ นุ่นภักดี 2566
6729/2566 นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี 2566
6730/2566 นางราตรี พูลพัฒน์ 2566
6731/2566 นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์ 2566
6732/2566 นางสาวธนพร พูลพัฒน์ 2566
6733/2566 นางธนัชพร หนองช้าง 2566
6734/2566 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 2566
6735/2566 นางสาวจารุวรรณ การรัตน์ 2566
6736/2566 นางสาวจารุวรรณ การรัตน์ 2566
6737/2566 นางสาวประภาภรณ์ สิงห์นันท์ 2566
6738/2566 นางสาวภนิดา แก้วมณี 2566
6739/2566 นางสาววรรณภา ศิริปะกะ 2566
6740/2566 นางยุภาพร ชมภูเพชร 2566
6741/2566 นางสาวลลิตา ใจศิริ 2566
6742/2566 นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์ 2566
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK