สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย

ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
08 7864 9089


นายวรวุฒิ มุลทา

ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
09 3140 8992


นายคุณากร ศรีสองเมือง

ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
08 7218 0296


นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี

ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
08 5296 3039


นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์

ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
06 4823 7265


นายนรเศรษฐ จันทรบุตร

ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
08 1021 5126


นายเทวิล ศรีสองเมือง

ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
08 0764 3761


นางอลิสสรา ผุดผ่อง

ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
09 5659 5545


นายเฉลิมพล รุ่งนามา

ผอ.รร.บ้านขมิ้น
08 4792 8190


นางพรสวรรค์ กระจาย

ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
08 8572 5084


นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้

ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
09 3562 5192


นายสุธวัชร์ เทศารินทร์

ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
080 7684 419


นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี

ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
08 7852 7665


นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว

ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
09 8105 7183


สิบเอกนิพล จำศรี

ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
09 5250 1915


นางสาวสุพรรษา พอลีละ

ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
09 3521 7129

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]