สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย

ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
-
08 7864 9089


นายวรวุฒิ มุลทา

ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.บ้านคำหม่วย
09 3140 8992


นายคุณากร ศรีสองเมือง

ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
-
08 7218 0296


นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี

ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
-
08 5296 3039


นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์

ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
-
06 4823 7265


นายนรเศรษฐ จันทรบุตร

ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านนาทัน
08 1021 5126


นายเทวิล ศรีสองเมือง

ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านบึงบาดาลราษฎร์
08 0764 3761


นางอลิสสรา ผุดผ่อง

ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
-
09 5659 5545


นายเฉลิมพล รุ่งนามา

ผอ.รร.บ้านขมิ้น
(รก)ผอ.รร.บ้านขมิ้น(สาขาภูเงิน
08 4792 8190


นางพรสวรรค์ กระจาย

ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
Suttayo1221@gmail.com
08 8572 5084


นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้

ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(สาขาหนองหญ้าปล้อง)
09 3562 5192


นายสุธวัชร์ เทศารินทร์

ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
-
080 7684 419


นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี

ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
-
08 7852 7661


นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว

ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
s.yuthasaks@gmail.com
09 8105 7183


สิบเอกนิพล จำศรี

ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
-
09 5250 1915


นางสาวสุพรรษา พอลีละ

ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
supansa2917@gmail.com
09 3521 7129

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]