+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "โรงเรียนที่ดำเนินการจัดทำ ยืนยัน ตรวจสอบข้อมูล Data Management Center : DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2566 ด้วยความถูกต้องครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา "


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โรงเรียนที่ดำเนินการจัดทำ ยืนยัน ตรวจสอบข้อมูล Data Management Center : DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2566 ด้วยความถูกต้องครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2566

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
2791/2566 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 2566
2792/2566 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 2566
2793/2566 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 2566
2794/2566 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 2566
2795/2566 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 2566
2796/2566 โรงเรียนหนองบัวใน 2566
2797/2566 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 2566
2798/2566 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 2566
2799/2566 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 2566
2800/2566 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 2566
2801/2566 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 2566
2802/2566 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 2566
2803/2566 โรงเรียนนาขามวิทยา 2566
2804/2566 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 2566
2805/2566 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 2566
2806/2566 โรงเรียนบ้านคุย 2566
2807/2566 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 2566
2808/2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 2566
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 11 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK