+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "เกียรติบัตรวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตะื้นที่การศึกษาประภมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกียรติบัตรวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตะื้นที่การศึกษาประภมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2566

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
6743/2566 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ 2566
6744/2566 นางลมุล เนตรคุณ 2566
6745/2566 นายณัฐพล ทวยลี 2566
6746/2566 นางสาวณัตติยา ทวยลี 2566
6747/2566 นางหฤทัย แก่นสำโรง 2566
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK