+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ "


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2564

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
1/2564 นายธิติ ทรงสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 2564
2/2564 นายสุรพล พลนาคู โรงเรียนบ้านนาคู 2564
3/2564 นายดินทร์ ชายทอง โรงเรียนนาขามวิทยา 2564
4/2564 นางธัญญารัตน์ เงินนาม โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 2564
5/2564 นางสาวสิริรัตน์ จิตนาม โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 2564
6/2564 นายเสถียร นิลบุตร โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 2564
7/2564 นายสิทธิชัย ไชยศิริ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 2564
8/2564 นายคมกฤษ แดงบุญเรือง โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 2564
9/2564 นายกัมปนาท สายสิงห์ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 2564
10/2564 นางสาวสุชิราภรณ์ เรืองเดช โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 2564
11/2564 นายนฤเบศ ไชยภักดี โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 2564
12/2564 นายสุนันท์ อาริสาโพธิ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 2564
13/2564 นางสาวสศิพร ลวงงาม โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 2564
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK