+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ "


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2564

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
14/2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
15/2564 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
16/2564 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
17/2564 นางวิภา สายรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
18/2564 นายมนตรี จันทวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
19/2564 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
20/2564 นายอดิศักดิ์ ทวยลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
21/2564 นายสุปัน สุรันนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
22/2564 นายเจษฎา คะโยธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
23/2564 นางราตรี พูลพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
24/2564 นางมยุรี ไชยโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
25/2564 นายประภวิษณุ์ จิตจักร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
26/2564 จ่าเอกไวกูล มะลิรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
27/2564 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
28/2564 นางอาทิตยา บริพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
29/2564 นางเพ็ญศรี สังข์เผือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
30/2564 นายณัฐพล ทวยลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
31/2564 นายนรากร บุญเกิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2564
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK