+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2566

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
2579/2566 นายอรุณ พลเยี่ยม โรงเรียนหนองบัวใน 2566
2580/2566 นางวลาภรณ์ ฤาไกรศรี โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 2566
2581/2566 นายธนภัทร บุญสมร โรงเรียนบ้านคุย 2566
2582/2566 นางอนุพร ทิพย์สิงห์ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 2566
2583/2566 นายวรวุฒิ แก้วบับภา โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 2566
2584/2566 นายชัยวิช จันทะโสต โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 2566
2585/2566 นายสมส่วน สุภมาตย์ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 2566
2586/2566 นางฤทัยทิพย์ ศรีเคลือบ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 2566
2587/2566 นางสาวสิริยากร ดุลนีย์ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 2566
2588/2566 นางสาวกนกพร บุญลือ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 2566
2589/2566 นายอนุชิต วรชิน โรงเรียนบ้านคำพิมูล 2566
2590/2566 นายสุนันท์ อาริสาโพธิ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 2566
2591/2566 นางสาวศศิธร พลกล้า โรงเรียนบ้านชาด 2566
2592/2566 นางปริญญา เสนาวัง โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 2566
2593/2566 นางสาวกนกพร บุญลือ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2566
2594/2566 นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 2566
2595/2566 นางสาววราภรณ์ เขียวสด โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 2566
2596/2566 นายณัฐวุฒิ เสนาะเสียง โรงเรียนบ้านหนองผือ 2566
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK