+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "เกียรติบัตรการประชุมเปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกียรติบัตรการประชุมเปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2566

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
2636/2566 นายดานุวัฒธกุล ถึงคำภู โรงเรียนบ้านคำม่วง 2566
2637/2566 นางสาวประภาพร ปิตะสิงห์ โรงเรียนบ้านดงหมู 2566
2638/2566 นางสาวสุทธิณี ไกรยสินธ์ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 2566
2639/2566 นายเทอดศักดิ์ ศรีมงคล โรงเรียนโคกกกลางสมเด็จ 2566
2640/2566 นางสาวจิรภักษ์ พรมทอง โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 2566
2641/2566 นางอัจฉราวลี ชินหงส์ โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง 2566
2642/2566 นางสาวภัทรวดี ศรีมารีรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 2566
2643/2566 นายวัฒนา ศรีเสน โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 2566
2644/2566 นางสาวศิริพร ชูอารมณ์ โรงเรียนบ้านจาน 2566
2645/2566 นางสาววีรภัทร วังวงษ์ โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 2566
2646/2566 นางสาววิไลพร ภูมิประหมัน โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 2566
2647/2566 นางสาวจิราพร บุญครอบ โรงเรียนบ้านขมิ้น 2566
2648/2566 นางสาวนิติยา สัพโส โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 2566
2649/2566 นางสาวเมตตา คานทอง โรงเรียนบ้านขมิ้น สาขาภูเงิน 2566
2650/2566 นางสาวมลินี ศรีกำพล โรงเรียนบ้านดงมัน 2566
2651/2566 นางสาวขนิษฐา กาวี โรงเรียนนางามวิทยา 2566
2652/2566 นางสาวกิตติยา เทพารส โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 2566
2653/2566 นางสาวเยาวภา โอษะคลัง โรงเรียนบ้านนาเหนือ 2566
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK