สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสถานศึกษาที่ 6


โพสต์โดยกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ฉบับที่ 6

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2564 โดย นางสาวดุษณี สระเพ็ชร อ่าน 40 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2564 โดย นางสาวดุษณี สระเพ็ชร อ่าน 22 ครั้ง

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย Administrator อ่าน 17 ครั้ง

ทดสอบกลุ่มสถานศึกษาที่ 6

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย เสถียร นิลบุตร อ่าน 31 ครั้ง

ทดสอบการประชาสัมพันธ์กลุ่มสถานศึกษาที่ 6

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย เสถียร นิลบุตร อ่าน 12 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง
นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า
ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกโก่ง
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ทะเสนฮด
ผอ.รร.บ้านกลาง
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์
นายสมชาติ ศรีรังษ์
ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
นายเวียงชัย พลวงศา
ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา
นางกาญจนา โอษคลัง
ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
นายนพพร พรมแพง
ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน
ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์
นายศราวุธ มาตผุด
ผอ.รร.บ้านขุมขี้ยาง
นายสุทธี เรืองศรี
ผอ.รร.บ้านนาเหนือ
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
ผอ.รร.บ้านโนนยาง
นายเอกโชติ โชติไสว
ผอ.รร.บ้านวังมน
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก
นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ผอ.รร.บ้านห้วยแดง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง
. .
ผอ.รร.หนองสระพังวิทยาคาร
นายเด็ดดวง ชมศิริ
ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์
นายสุนทร บุนนท์
ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์

MAIN LINK