สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปี 67 - 68 ที่สอดคล้องกับ นโยบายของโรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 14 ครั้ง

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2567 ท่านรองพันธ์ คำพรรษา มอบทุนการศึกษานักเรียนมารยาทดี มีจิตอาสาต่อสังคม จำนวนทั้งสิ้น 6,700 บาท

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 15 ครั้ง

กิจกรรม รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 13 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 14 ครั้ง

ร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อสมบูรณ์ พาลีรักษ์ บิดานายสุรทิน พาลีรักษ์ กำนันตำบลเหล่าไฮงาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 13 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2567 โดย วิเศษศิลป์ จิตจักร อ่าน 19 ครั้ง

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2567 โดย วิเศษศิลป์ จิตจักร อ่าน 54 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมวันปีใหม่ 2567

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 50 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง:::ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดอบาสยมุข ระดับเงิน

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 48 ครั้ง

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 63 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::การแข่งกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา2566 "สมเด็จเกมส์"

วันที่โพสต์ 25 ธ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 74 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง ::: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มบูรพานารายณ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 ธ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 125 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง ::: การแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษา บูรพานารายณ์ เกมส์ ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 ธ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 105 ครั้ง

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2566 โดย วิเศษศิลป์ จิตจักร อ่าน 92 ครั้ง

ลอยกระทง โรงเรียนบ้านกลางร่วมกับอบต.เหล่าไฮงาม และชุมชน

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 106 ครั้ง

เกี่ยวข้าว โรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 110 ครั้ง

วันวชิราวุธ โรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 21 พ.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 134 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 134 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 6 หน้า

บุคลากร
นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า
ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
นายสุนทร บุนนท์
ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
ผอ.รร.บ้านกลาง
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
นายเวียงชัย พลวงศา
ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา
นางกาญจนา โอษคลัง
ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
นายนพพร พรมแพง
ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน
ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์
นายสุทธี เรืองศรี
ผอ.รร.บ้านนาเหนือ
นางกานต์ทิตา ปัตถาทุม
ผอ.รร.บ้านวังมน
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก
นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ผอ.รร.บ้านห้วยแดง
นายเด็ดดวง ชมศิริ
ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง
นายเทวา อัฒจักร์
ผอ.รร.บ้านขุมขี้ยาง
นายกิตติภพ โพนเงิน
ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง

MAIN LINK