สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

::โรงเรียนบ้านกลาง ::กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 6 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2023

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 23 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง:: ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา และร่วมสืบสานงานบุญเผวสร่วมกับ ชุมชน

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 38 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ WHITE ZONE สถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 71 ครั้ง

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2566 โดย ปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 32 ครั้ง

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย ปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 32 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 24 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2566 โดย ปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 28 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง ::โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 54 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง:: กิจกรรมวันครูครั้งที่ 67

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 33 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง::การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การประถมศ

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 41 ครั้ง

รับการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2566 โดย ปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 71 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 5 ม.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 104 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง::กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 31 ธ.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 73 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง::กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 29 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง:: การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์เกมส์2565?

วันที่โพสต์ 3 ธ.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 61 ครั้ง

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มบูรพานารายณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 2 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 107 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง:: การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด บ้านกลาง-โนนยางเกมส์ ปี 2565

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 85 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นายสุนทร บุนนท์
ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์
(รก.) ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง
(รก.) ผอ.รร.หนองสระพังวิทยาคาร
นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า
ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกโก่ง
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
ผอ.รร.บ้านกลาง
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
นายเวียงชัย พลวงศา
ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา
นางกาญจนา โอษคลัง
ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
นายนพพร พรมแพง
ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน
ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์
นายสุทธี เรืองศรี
ผอ.รร.บ้านนาเหนือ
นายเอกโชติ โชติไสว
ผอ.รร.บ้านวังมน
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก
(รก.) ผอ.รร.บ้านโนนยาง
นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ผอ.รร.บ้านห้วยแดง
นายเด็ดดวง ชมศิริ
ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง

MAIN LINK