สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สุรบดินทร์ ใจเย็น


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 20 ครั้ง

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 39 ครั้ง

การนิเทศติดตาม นักเรียนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 23 มิ.ย. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 61 ครั้ง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 78 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง ::การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 91 ครั้ง

กิจกรรมเปิดจุดตรวจตู้แดง รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน บ้านกลาง

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 242 ครั้ง

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปี 67 - 68 ที่สอดคล้องกับ นโยบายของโรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 226 ครั้ง

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2567 ท่านรองพันธ์ คำพรรษา มอบทุนการศึกษานักเรียนมารยาทดี มีจิตอาสาต่อสังคม จำนวนทั้งสิ้น 6,700 บาท

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 205 ครั้ง

กิจกรรม รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 164 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 218 ครั้ง

ร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อสมบูรณ์ พาลีรักษ์ บิดานายสุรทิน พาลีรักษ์ กำนันตำบลเหล่าไฮงาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 105 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมวันปีใหม่ 2567

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 217 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง:::ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดอบาสยมุข ระดับเงิน

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 175 ครั้ง

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2567 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 310 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::การแข่งกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา2566 "สมเด็จเกมส์"

วันที่โพสต์ 25 ธ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 232 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง ::: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มบูรพานารายณ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 ธ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 264 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง ::: การแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษา บูรพานารายณ์ เกมส์ ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 ธ.ค. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 247 ครั้ง

ลอยกระทง โรงเรียนบ้านกลางร่วมกับอบต.เหล่าไฮงาม และชุมชน

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2566 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 202 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า