สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 36 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. 2566

วันที่โพสต์ 13 พ.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 77 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยาร่วมงานวันครู 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 144 ครั้ง

กิจกรรมสอบชิงทุนการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 132 ครั้ง

กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 84 ครั้ง

โรงเรียนนางามวิทยา กิจกรรม Merry Christmas&happy new year 2023

วันที่โพสต์ 4 ม.ค. 2566 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 110 ครั้ง

โรงเรียนโคกนาดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 6 ก.ค. 2565 โดย โรงเรียนโคกนาดี กลุ่ม 2 อ่าน 336 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวเทียนทอง ดีรักษา อ่าน 372 ครั้ง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาคูเข้าสุ่มตรวจ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2564 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 238 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2564 โดย ธีรสา เหลาแหลม อ่าน 790 ครั้ง

วีดีโอการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนบ้านนากระเดา

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2564 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 469 ครั้ง

ส่งวีดีโอจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 766 ครั้ง

วีดีโอการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โรงเรียนนาสีนวลวิทยา

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย กิตติยา แก้วบับภา อ่าน 687 ครั้ง

ส่งวีดีโอจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โรงเรียนบ้านม่วงกุล

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย วรวุฒิ แก้วบับภา อ่าน 572 ครั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมรศักดิ์ วันโนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู และคณะครู ได้มอบทุนเสมอภาค ให้กับนักเรียน

วันที่โพสต์ 8 พ.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคู กลุ่มสถานศึกษาที่ อ่าน 661 ครั้ง

นายสมรศักดิ์ วันโนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู พร้อมด้วยคณะครู จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคู กลุ่มสถานศึกษาที่ อ่าน 626 ครั้ง

สถานีตำรวจภูธรนาคู โรงเรียนบ้านนาคูร่วมรับมอบอุปกรณ์การเรียนจากมูลนิธิหลวงตาน้อย โดยนายชิษนุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านนาคู กลุ่มสถานศึกษาที่ อ่าน 601 ครั้ง

"การพัฒนาสถานศึกษาสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 503 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นายประภาส ละราคี
ผอ.รร.บ้านวังเวียง
(รก.) ผอ.รร.บ้านโนนศาลา
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา
นายมนัส จำเริญเจือ
(รก.) ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)
นายเสถียร พลขยัน
ผอ.รร.บ้านชาด
น.ส.มงกุฏ ประครองสุข
ผอ.รร.นางามวิทยา
นายพูนผล เหล่านายอ
ผอ.รร.บ้านนากระเดา
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านกุดตาใกล้
นางสาวรัชนิดา อุตะโม
ผอ.รร.บ้านนากุดสิม
นายสมรศักดิ์ วันโนนาม
ผอ.รร.บ้านนาคู
น.ส.สุจิตรา ศรีเสน
ผอ.รร.โคกนาดี
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
นายทองหล่อ ปัตลา
ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว
(รก.)ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร
นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี
ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
(รก) ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น
(รก.) ผอ.รร.บ้านหนองห้าง
นายสุชาติ เทียมทัน
(รก.) ผอ.รร.บ้านพรหมสว่าง
นางเนตรนภา รองจัตุ
ผอ.รร.บ้านจาน
ว่าง -
ผอ.รร.บ้านหนองขามป้อม
ว่าง -
ผอ.รร.บ้านจอมศรี

MAIN LINK