สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านนาคู : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 102 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคู : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 71 ครั้ง

กิจกรรมมอบทุนยอดคนสมองเพชร อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2567 โดย นายปณิธิ เถาว์ชาลี อ่าน 121 ครั้ง

นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 123 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2567 โดย นางสาววลัยลักษณ์ เหลี่ยมสิงขร อ่าน 96 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคู : สนามสอบปลายภาคเรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาคู

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 123 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคู : การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT) ป.3

วันที่โพสต์ 4 มี.ค. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 105 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนถวายปัจจัยเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่โพสต์ 25 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 87 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคู : การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 72 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคู : ร่วมประเพณีบุญข้าวจี่

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 53 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาคู : กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 70 ครั้ง

กิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 98 ครั้ง

กิจกรรม "สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ"

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย นายประยัณร์ พิมพ์รส อ่าน 84 ครั้ง

กิจกรรมดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 91 ครั้ง

กิจกรรมร่วมงานบุญข้าวจี่

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 68 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย นายสุภักดิ์ วรชัย อ่าน 64 ครั้ง

กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 73 ครั้ง

กิจกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิยะดา พรมคำบุตร อ่าน 93 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นายประภาส ละราคี
ผอ.รร.บ้านวังเวียง
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว
นายมนัส จำเริญเจือ
ผอ.รร.บ้านม่วงกุล
นายเสถียร พลขยัน
ผอ.รร.บ้านชาด
น.ส.มงกุฏ ประครองสุข
ผอ.รร.นางามวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านจอมศรี
นายจุมพล วงศ์ษร
ผอ.รร.บ้านจาน
นายอภิรัฐ เจาะจง
ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น
น.ส.สุจิตรา ศรีเสน
ผอ.รร.โคกนาดี
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
นายสุชาติ เทียมทัน
(รก.) ผอ.รร.บ้านพรหมสว่าง
นายมงคล ญาติสังกัด
ผอ.รร.บ้านโนนศาลา
นายดุสิต ตาลวงค์
ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองห้าง
นางวันเพ็ญ ถวิลการ
ผอ.รร.บ้านนากุดสิม
นางสาวนริศรา หาชื่น
ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)
นางจิราภรณ์ พอศรี
ผอ.รร.บ้านนาคู
นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร
ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร
นายประเด็น ชมพุด
ผอ.รร.บ้านนากระเดา
นางสายัญ พิมพ์สวัสดิ์
รก.ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา

MAIN LINK