สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสถานศึกษาที่ 2


โพสต์โดยกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

"มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21"

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย สุรพล พลนาคู อ่าน 29 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายพูนผล เหล่านายอ
ผอ.รร.บ้านนากระเดา
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านกุดตาใกล้
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา
นายอาทร คะโยธา
ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
นายมนัส จำเริญเจือ
ผอ.รร.โคกนาดี
นายเสถียร พลขยัน
ผอ.รร.บ้านชาด
นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน
ผอ.รร.บ้านม่วงกุล
น.ส.มงกุฏ ประครองสุข
ผอ.รร.นางามวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองขามป้อม
นายทันเสมอ เสนาลอย
ผอ.รร.บ้านนากุดสิม
นายสมรศักดิ์ วันโนนาม
ผอ.รร.บ้านนาคู
น.ส.สุจิตรา ศรีเสน
ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
ผอ.รร.บ้านโนนศาลา
นายทองหล่อ ปัตลา
ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว
นายประภาส ละราคี
ผอ.รร.บ้านวังเวียง
นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
(รก.) ผอ.รร.บ้านพรหมสว่าง
นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี
ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
รก ผอ.รร.บ้านหนองห้าง
. .
ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร
นายสมพงษ์ ศรีสมพร
ผอ.รร.บ้านจอมศรี
นางเนตรนภา รองจัตุ
ผอ.รร.บ้านจาน

MAIN LINK