สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มสถานศึกษาที่ 8


โพสต์โดยกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นำผลงานโรงเรียน Best Practice

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 29 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2564

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 13 ครั้ง

ตรวจเยี่ยม ติดตาม แนะนำ ให้กำลังใจ แก่คณะครูนักเรียน

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย โรงเรียน ชุมชนบ้านบอนวิทยา อ่าน 24 ครั้ง

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 18 ก.พ. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 11 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ได้จัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักเรียน เนื่องจากได้หยุดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

วันที่โพสต์ 11 ก.พ. 2564 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 34 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะ ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย สุชิราภรณ์ เรืองเดช อ่าน 83 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายบุญสืบ ประจำตน
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นายเสกสรร ถารัตน์
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.รร.บ้านโนนชาด
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์ฐา
ผอ.รร.คำไผ่ประชาสามัคคี
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นายสุพันธ์ ทิพโชติ
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายถิรเดช ศรีวรสาร
ผอ.ร.ร.บ้านหนองป่าอ้อย
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ
นายมนตรี สีแก้วก่ำ
ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยา
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"

MAIN LINK