สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนชาด นำนักเรียนร่วมพิธี ยกเสาเอก เสาโท วัดป่าวิจิตรพัฒนาราม

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 6 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 19 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 51 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดสอบชิงทุนการศึกษา "ยอดคนโนนชาด"

วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 51 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 43 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 43 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 43 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 37 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สนามสอบ (O-NET) โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 71 ครั้ง

วันที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิ

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 63 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด ประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนเสมอภาคประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 36 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ระดับ อนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 33 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด และเครือข่ายตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 36 ครั้ง

เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เครื่อข่ายตำบลหนองแวง

วันที่โพสต์ 25 ม.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 44 ครั้ง

งานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 65 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ฟ้า-แดงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 1 ธ.ค. 2565 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 91 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายตำบลหนองแวง

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 195 ครั้ง

กีฬาภายใน ฟ้า-ขาวเกมส์

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 72 ครั้ง

การนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษาเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) และนโยบายเร่งด่วย สพฐ.QULCK POLICY

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2565 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 134 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า

บุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายเสกสรร ถารัตน์
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.รร.บ้านโนนชาด
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์ฐา
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นายสุพันธ์ ทิพโชติ
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายถิรเดช ศรีวรสาร
ผอ.ร.ร.บ้านหนองป่าอ้อย
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม

MAIN LINK