สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประชุมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 39 ครั้ง

ต้อนรับข้าราชการครูย้าย มาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

วันที่โพสต์ 15 พ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 72 ครั้ง

การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

วันที่โพสต์ 8 พ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 53 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 5 พ.ย. 2564 โดย Administrator อ่าน 68 ครั้ง

การนิเทศติตดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 103 ครั้ง

การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

วันที่โพสต์ 28 ต.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 119 ครั้ง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 238 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย โรงเรียน ชุมชนบ้านบอนวิทยา อ่าน 282 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ของโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย โรงเรียน บ้านสี่แยกสมเด็จ อ่าน 285 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด - 19 รร.บ้านโนนชาด

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 239 ครั้ง

วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชย แบบ ON-SITE

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2564 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 372 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 274 ครั้ง

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯและนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานฯ

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 272 ครั้ง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะครู จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนทีจบการศึกษาประจำปี

วันที่โพสต์ 31 มี.ค. 2564 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 467 ครั้ง

นายสุวิทย์ กมลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรนำนักเรียนร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด(บุญเดือนสี่) ณ วัดหนองแวงศิลาราม

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 314 ครั้ง

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 (RT ป.1) ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2564 โดย บ้านสี่แยก สมเด็จ อ่าน 308 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 โรงเรียนสมเด็จป

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสมเด็จประ อ่าน 366 ครั้ง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นำผลงานโรงเรียน Best Practice

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 358 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายบุญสืบ ประจำตน
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นายเสกสรร ถารัตน์
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.รร.บ้านโนนชาด
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์ฐา
ผอ.รร.คำไผ่ประชาสามัคคี
นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นายสุพันธ์ ทิพโชติ
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายถิรเดช ศรีวรสาร
ผอ.ร.ร.บ้านหนองป่าอ้อย
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ
- -
ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยา
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"

MAIN LINK