สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านโนนสะอาด อ่าน 26 ครั้ง

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเม

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2567 โดย นายสุริยงศ์ อสุระพงศ์ อ่าน 20 ครั้ง

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2567 โดย นายสุริยงศ์ อสุระพงศ์ อ่าน 16 ครั้ง

กิจกรรมวัยรุ่นอำเภอสมเด็จ มีทักษะชีวิตดี ไม่ท้องก่อนวัยเรียน ปลอดภัยจากยาเสพติด

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย นายสุริยงศ์ อสุระพงศ์ อ่าน 19 ครั้ง

การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA

วันที่โพสต์ 10 ก.ค. 2567 โดย นายสุริยงศ์ อสุระพงศ์ อ่าน 48 ครั้ง

นำกองลูกเสือเข้าร่วมประกอบพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย นางสาวขวัญข้าว ตะติยรัตน์ อ่าน 67 ครั้ง

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2567 โดย นายสุริยงศ์ อสุระพงศ์ อ่าน 98 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2567 โดย นายสุริยงศ์ อสุระพงศ์ อ่าน 37 ครั้ง

นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรต้านทุจริต

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านสร้างแสน อ่าน 48 ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 2567

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านสร้างแสน อ่าน 38 ครั้ง

การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านสร้างแสน อ่าน 45 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน บ้านโนนสะอาด อ่าน 52 ครั้ง

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน บ้านสร้างแสน คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน บ้านสร้างแสน อ่าน 83 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน บ้านโนนสะอาด อ่าน 93 ครั้ง

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 91 ครั้ง

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน บ้านสร้างแสน อ่าน 112 ครั้ง

1 แสนต้น 1 แสนความดี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

วันที่โพสต์ 12 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน บ้านสร้างแสน อ่าน 152 ครั้ง

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่โพสต์ 4 มิ.ย. 2567 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 119 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 9 หน้า

บุคลากร
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์จา
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายวิชัย ยุรตา
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นางนัทธมน ญาณกาย
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายธงชัย ก้อนบุญใสย
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นางสาวปัทมาพร คำคามาตร
ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ

MAIN LINK