สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2567 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 84 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ร่วมงานประเพณีบุญเดือนสี่ (บุญผะเหวด ฟังเทศก์มหาชาติ)

วันที่โพสต์ 28 มี.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านโนนสะอาด อ่าน 44 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 28 มี.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านโนนสะอาด อ่าน 42 ครั้ง

ร่วมบุญเดือนสี่ : บุญผะเหวด

วันที่โพสต์ 28 มี.ค. 2567 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 84 ครั้ง

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร

วันที่โพสต์ 28 มี.ค. 2567 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 87 ครั้ง

วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 สอบปลายภาคนักเรียนทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2567 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม เจ้าหน้าที่ธุรกา อ่าน 44 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2567 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม เจ้าหน้าที่ธุรกา อ่าน 62 ครั้ง

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2567 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม เจ้าหน้าที่ธุรกา อ่าน 66 ครั้ง

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2567 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 109 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จัดสอบ National Test (NT)

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านโนนสะอาด อ่าน 58 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จัดการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านโนนสะอาด อ่าน 64 ครั้ง

การสอบ National Test (NT)

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2567 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 113 ครั้ง

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลงพื้นที่ทำจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2567 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 82 ครั้ง

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2566

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 45 ครั้ง

นายยุทธชัย สารขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เข้่าร่วมพิธีรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 44 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 57 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2567 โดย โรงเรียน บ้านโนนสะอาด อ่าน 70 ครั้ง

รับการนิเทศจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ของเขตพื้นที่

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 80 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า

บุคลากร
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์จา
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายวิชัย ยุรตา
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นางนัทธมน ญาณกาย
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายธงชัย ก้อนบุญใสย
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นางสาวปัทมาพร คำคามาตร
ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ

MAIN LINK