สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 77 ครั้ง

แสดงความยินดีกับคุณครูธวัชชัย โกษารักษ์

วันที่โพสต์ 24 พ.ย. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 44 ครั้ง

ติดตามการดำเนินงานโครงการรักการอ่าน

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 44 ครั้ง

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 9 พ.ย. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 27 ครั้ง

Big Cleaning Day

วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 73 ครั้ง

แสดงความยินดีกับครูพิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำ

วันที่โพสต์ 31 ต.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 58 ครั้ง

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายธงชัย ก้อนบุญใสย

วันที่โพสต์ 10 ต.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 159 ครั้ง

เกษียณอายุราชการ ผอ.สุดชา จรัสแผ้ว

วันที่โพสต์ 10 ต.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 126 ครั้ง

เข้าร่วมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)

วันที่โพสต์ 10 ต.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 130 ครั้ง

รับการนิเทศจาก กตปน.

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 138 ครั้ง

นิเทศภายในภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 27 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 136 ครั้ง

งานอนามัยโรงเรียน

วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 88 ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 97 ครั้ง

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 161 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 124 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 133 ครั้ง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 76 ครั้ง

เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา"

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 78 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 6 หน้า

บุคลากร
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์จา
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายวิชัย ยุรตา
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นางนัทธมน ญาณกาย
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายธงชัย ก้อนบุญใสย
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นางสาวปัทมาพร คำคามาตร
ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ

MAIN LINK