สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2565 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 281 ครั้ง

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2565 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 281 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาดศึกษาดูงานและจัดงานมุทิตาจิตรผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 289 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 309 ครั้ง

โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2565 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 177 ครั้ง

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 397 ครั้ง

กิจกรรมนิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 517 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาดเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 413 ครั้ง

โรงเรียนหนองโพนสูง ศึกษาดูงานการเงิน-พัสดุ

วันที่โพสต์ 19 มิ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 329 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาดมอบทุนเสมอภาค และทุนการศึกษาจากกองทุนโรงเรียนบ้านโนนชาด

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 550 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 271 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาดฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันที่โพสต์ 23 ม.ค. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 281 ครั้ง

การประชุมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 558 ครั้ง

ต้อนรับข้าราชการครูย้าย มาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

วันที่โพสต์ 15 พ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 517 ครั้ง

การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

วันที่โพสต์ 8 พ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 509 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 5 พ.ย. 2564 โดย Administrator อ่าน 389 ครั้ง

การนิเทศติตดตามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 603 ครั้ง

การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

วันที่โพสต์ 28 ต.ค. 2564 โดย ธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ อ่าน 592 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 6 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์จา
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายวิชัย ยุรตา
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นางนัทธมน ญาณกาย
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายธงชัย ก้อนบุญใสย
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นางสาวปัทมาพร คำคามาตร
ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ

MAIN LINK