สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

เกษียณอายุราชการ ผอ.สุดชา จรัสแผ้ว

วันที่โพสต์ 10 ต.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 233 ครั้ง

เข้าร่วมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)

วันที่โพสต์ 10 ต.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 259 ครั้ง

รับการนิเทศจาก กตปน.

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 229 ครั้ง

นิเทศภายในภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 27 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 214 ครั้ง

งานอนามัยโรงเรียน

วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 183 ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 180 ครั้ง

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 316 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 265 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 3 ส.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 233 ครั้ง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 111 ครั้ง

เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา"

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 97 ครั้ง

เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย" ระดับปฐมวัย"

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 74 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 24 ก.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 80 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 18 ก.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 112 ครั้ง

วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 79 ครั้ง

พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 110 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ โดย นายยุทธชัย สารขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะลูกเสือ -เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอา

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 128 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ โดยการนำ ของนายยุทธชัย สารขันธ์ พร้อมคณะครู ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 88 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์จา
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายวิชัย ยุรตา
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นางนัทธมน ญาณกาย
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายธงชัย ก้อนบุญใสย
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นางสาวปัทมาพร คำคามาตร
ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ

MAIN LINK