สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 98 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด นำนักเรียนร่วมพิธี ยกเสาเอก เสาโท วัดป่าวิจิตรพัฒนาราม

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 103 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 19 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 127 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดสอบชิงทุนการศึกษา "ยอดคนโนนชาด"

วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 170 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 145 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 167 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 130 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 138 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สนามสอบ (O-NET) โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 181 ครั้ง

วันที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิ

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2566 โดย นางนภัสวรรณ นิลโฉม อ่าน 165 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด ประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนเสมอภาคประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 118 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ระดับ อนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 119 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนชาด และเครือข่ายตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 114 ครั้ง

เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เครื่อข่ายตำบลหนองแวง

วันที่โพสต์ 25 ม.ค. 2566 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 122 ครั้ง

งานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 147 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ฟ้า-แดงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 1 ธ.ค. 2565 โดย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางนภัสวรรณ นิลโฉ อ่าน 184 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายตำบลหนองแวง

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 423 ครั้ง

กีฬาภายใน ฟ้า-ขาวเกมส์

วันที่โพสต์ 26 พ.ย. 2565 โดย บุญทัน จรบุรี อ่าน 160 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 4 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นายยุทธชัย สารขันธ์
ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
นายกรชกร ชวติ
ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
นายสุวิทย์ กมลตรี
ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
นายไพรัช ศรีซ้ง
ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
นายไกรทวี ประดิษย์จา
ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
นายวิชัย ยุรตา
ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
นางนัทธมน ญาณกาย
ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
นายธงชัย ก้อนบุญใสย
ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
นางสาวปัทมาพร คำคามาตร
ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ

MAIN LINK