สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA 2025

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2567 โดย นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน อ่าน 33 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2567 โดย นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน อ่าน 40 ครั้ง

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2567 โดย นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน อ่าน 36 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 26/2567 "กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก"

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 64 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 25/2567 "ออกตรวจฟันนักเรียนโรงเรียนสามัคคีบัวขาว (ทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน) "

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 54 ครั้ง

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2567

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 40 ครั้ง

อสม. บ้านหวาย เข้าตรวจลูกน้ำยุงลาย

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 39 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 22/2567 " ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยม สพป.กส.3"

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 54 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 58 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 21/2567 "?การสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567"

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 119 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่20/2567 "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567"

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 122 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 100 ครั้ง

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านกกตาล ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 80 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2567 โดย สุนันท์ อาริสาโพธิ์ อ่าน 192 ครั้ง

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 127 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีบัวขาว ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 19/2567 "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567"

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย แววมณี สุพรรณโมก อ่าน 126 ครั้ง

เตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 102 ครั้ง

โครงการสุขาดี มีความสุข

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน โคกหวายราษฎร์สามัคคี อ่าน 105 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 25 หน้า

บุคลากร
นายวิเศษศักดิ์ ถามณี
ผอ.รร.บ้านกกตาล
นายกำจัด คะโยธา
ผอ.รร.หนองหูลิงเจริญเวทย์
นายประภาส นามสง่า
ผอ.รร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
ผอ.รร.บ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง
ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง)
นายวีระศักดิ์ นิลโคตร
ผอ.รร.นาโกวิทยาสูง
นายไชยยา แก้วกัณฑรัตน์
ผอ.รร.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔
นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร
ผอ.รร.บ้านจอมทอง
นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี
ผอ.รร.ดงเหนือประชาสรรค์
นางรจนา สังข์ชาตรี
ผอ.รร.บ้านดอนอุมรัว
นายจักรกฤษณ์ จิตจักร
ผอ.รร.มะนาววิทยาเสริม
นายเอนก เครือสา
ผอ.รร.สามัคคีบัวขาว
นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร
ผอ.รร.โคกหวายราษฏร์สามัคคี
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ผอ.รร.บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
นายอาทิตย์ หนูเข็ม
ผอ.รร.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

MAIN LINK