สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

มัลลิกา แฮดหมั่น


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านกกตาล ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 80 ครั้ง

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านกกตาล

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2567 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 273 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกกตาล ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ปีงบประมาณ 2566

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 299 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มาตรวจสอบ ติดตาม แนะนำ ตามโครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านกกตาล

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 174 ครั้ง

กิจกรรมสวดมนต์หลังเลิกเรียน โรงเรียนบ้านกกตาล

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 178 ครั้ง

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนบ้านกกตาล ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 187 ครั้ง

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านกกตาล ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 172 ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านกกตาลที่มีความเร่งด่วน

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 153 ครั้ง

บุญบั้งไฟ โรงเรียนบ้านกกตาล

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 186 ครั้ง

ผลงานการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนและโรงเรียนบ้านกกตาล

วันที่โพสต์ 12 เม.ย. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 273 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกกตาล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนน O-NET สูงสุดในกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์

วันที่โพสต์ 12 เม.ย. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 221 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย มัลลิกา แฮดหมั่น อ่าน 218 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า