สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มาตรวจสอบ ติดตาม แนะนำ ตามโครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านกกตาล

โพสต์เมื่อ : 12 ก.ค. 2566 เวลา 10:34 น. IP: 180.183.66.96
แชร์ให้เพื่อน

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางมยุรี ไชยโชติ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มาตรวจสอบ ติดตาม แนะนำ ตามโครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน ณ โรงเรียนบ้านกกตาล โดยได้มีการดำเนินการตรวจสอบเอกสารดังนี้ 1.เอกสารหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี15ปี) 2.เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 3.หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ ทางโรงเรียนบ้านกกตาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้