สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 4 ก.พ. 2566 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 96 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ศิลปหัตถกรรม 70

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 184 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ ๗๐

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 118 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้ในโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 115 ครั้ง

::โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม มาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2566 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 149 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: คณาจารย์ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกให้บริการวิชาการ

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2566 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 120 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมรอบกองไฟ

วันที่โพสต์ 24 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 139 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเข้าฐานลูกเสือ

วันที่โพสต์ 24 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 183 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเปิดกองลูกเสือสามัญ

วันที่โพสต์ 24 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 176 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: กีฬาสีภายในโรงเรียนหนองหญ้าปล้องเกมส์

วันที่โพสต์ 21 ม.ค. 2566 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 136 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 266 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ รอบที่ ๑

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 162 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเปิดกองลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 150 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเตรียมฐานผจญภัยเข้าค่ายลูกเสือ

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 127 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมงานวันครู ปีพ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 95 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 216 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 122 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 161 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 9 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK