สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นิเทศ ประเมินผล ก.ต.ป.น.

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 233 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 131 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.กส ๓

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 182 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 278 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 29 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 113 ครั้ง

เมืองนามนเกมส์

วันที่โพสต์ 26 ธ.ค. 2565 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 177 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม พิธีเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด สพป. กส.๓

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 156 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมอบรมสัมมนาโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 147 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้ครู

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 135 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมทัศนศึกษา

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 140 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การแข่งขันกีฬากลุ่มอำเภอนามน

วันที่โพสต์ 13 ธ.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 204 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ฉบับที่ ๖

วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 165 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดงานกีฬากลุ่มโรเงรียนอำเภอนามน ปีพ.ศ.๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 7 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 151 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2565 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 175 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม (กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทกีฑา(กลุ่มอำเภอนามน))

วันที่โพสต์ 2 ธ.ค. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 180 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเตรียมสนามในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมะ

วันที่โพสต์ 30 พ.ย. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 236 ครั้ง

:: โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง :: จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2565 โดย นายพิชัย เรืองจรัส อ่าน 208 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2565 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 191 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 10 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK