สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 81 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การประชาสัมพันธ์ชี้แจงแอปพลิชัน ThaID หรือ ไทยดี

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 104 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมทบทวนคำ

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 85 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ปรับภูมิทัศโรงเรียน

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 76 ครั้ง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2566 โดย นางสาววิไลวรรณ โชติเลิศ อ่าน 92 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 74 ครั้ง

พิธีสวนสนาม

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 79 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน อนุบาล ๓

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 70 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 71 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 189 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 93 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 23 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 116 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (PA)

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 104 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 86 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 91 ครั้ง

โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ข่าวกิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 100 ครั้ง

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2566 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 157 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมโครงการการ์ดเกมหรรษาพัฒนาผู้เรียน

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 128 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 6 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK