สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ณัฐพล ศรีคิรินทร์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนสังคมพัฒนา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข : จัดกิจกรรมคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 34 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 45 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 58 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 53 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 122 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 108 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 149 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 182 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 160 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 181 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การสอบ (National Test : NT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๓

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 94 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 166 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่โพสต์ 27 ก.พ. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 153 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 134 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรม cooing ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 126 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 196 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 175 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "สังคมพัฒนาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 8 ม.ค. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 161 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า