สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2566 โดย นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร อ่าน 118 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 94 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ประชุมเตรียมงานวันไหว้ครูเลือกประธานนักเรียน

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 92 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 111 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การนิเทศการสอน

วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 96 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 118 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 126 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 153 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมการสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 103 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 113 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 13 พ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 95 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 157 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 10 เม.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 156 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 10 เม.ย. 2566 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 193 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2566 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 202 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 172 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 115 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 154 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 7 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK