สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

พรสวรรค์ อุดมไชย


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมทุนแม่บ้านมหาดไทย จ.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 95 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมลอยกระทง

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 94 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมระลึกวันลูกเสือ

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 79 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 101 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 91 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ ๗๑

วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 156 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมค่ายวิชากร การอ่านเขียนคิดวเคราะห์ผ่านบทเพลง

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 234 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมนิทรรศการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 90 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมแข่งวิชาการ ม.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 117 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานออนไลน์

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 185 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นิเทศ ประเมิน ก.ต.ป.น. ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 189 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมทบทวนคำ

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 86 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ปรับภูมิทัศโรงเรียน

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 76 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน อนุบาล ๓

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 70 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 71 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

วันที่โพสต์ 23 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 116 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 89 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2566 โดย พรสวรรค์ อุดมไชย อ่าน 91 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า