สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 57 ครั้ง

รายงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 48 ครั้ง

นิเทศติดตามประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2567 โดย อัชราวรรณ ขาวลา อ่าน 144 ครั้ง

นิเทศติดตามประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2567 โดย อัชราวรรณ ขาวลา อ่าน 67 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 48 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 45 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 54 ครั้ง

ประกาศ สมศ. ที่ 157/2567 รายชื่อสถานศึกษา #ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประกันคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 175 ครั้ง

รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2567 โดย เครือวัลย์ ชิณโสม อ่าน 214 ครั้ง

การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สพฐ, ทาง OBEC Channel โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 130 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 136 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู็ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑

วันที่โพสต์ 30 พ.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 168 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 166 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 167 ครั้ง

ประขุมการขับเคลื่อนหลักสูตรประวัติศาสาตร์ โครงการของศธจ.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2567 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 185 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 211 ครั้ง

การประเมินการพัฒนางาน(PA) ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2567 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 173 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 132 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 21 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK