สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล อ.ค

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 318 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ อ

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 344 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม อ.ค

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 309 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดหารศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีบบประมาณ 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 339 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง อ.คำม่วง

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 345 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสน

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 278 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านดินจี่ อ.คำม่วง

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 315 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านนาบอน อ.คำม่วง

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 362 ครั้ง

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการใช้เกมและนันทนาการสำหรับประถมศึกษาให้แก่ นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษาปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน

วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 226 ครั้ง

เกียรติบัตร รางวัล Best Practice (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 21 ส.ค. 2566 โดย นางสาวนันธิญา เกรียงสมร อ่าน 307 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice (OBEC Content Center)

วันที่โพสต์ 21 ส.ค. 2566 โดย นางสาวนันธิญา เกรียงสมร อ่าน 327 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานสัปกาห์เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 15 ส.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 261 ครั้ง

รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน PHUTHAI 4ON-4S Model เพื่อส่งเสริมการจัด การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 2055 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การศึกษาปฐมวัย ด้านการบริหารจัดการ ระดับภาค

วันที่โพสต์ 9 ส.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 337 ครั้ง

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ การนิเทศ SABAI MODEL โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

วันที่โพสต์ 8 ส.ค. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 1348 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 418 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบเนื้อหาสื่อ ในระบบคลังสื่อ (OBEC Content Center) และคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท

วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2566 โดย นางสาวนันธิญา เกรียงสมร อ่าน 358 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 300 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 11 จาก 21 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK