สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 25 ธ.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 217 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 220 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 192 ครั้ง

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 194 ครั้ง

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 194 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและวิชาเอกภาษาไทย

วันที่โพสต์ 15 ธ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 232 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 14 ธ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 227 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566

วันที่โพสต์ 12 ธ.ค. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 194 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา (อย่างเข้ม) ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 12 ธ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 174 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 241 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนชาด

วันที่โพสต์ 4 ธ.ค. 2566 โดย อัชราวรรณ ขาวลา อ่าน 296 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 375 ครั้ง

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 301 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธฺราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 269 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 260 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 251 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 220 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 235 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 8 จาก 21 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK